neiye

Centralnervesystemet

1
1
API produktnavn CAS NR. Klassifikation
Pregabalin 3-Carbamoymethyl-5-methylhexansyre 181289-15-6 centralnervesystemet
Lacosamid Alle mellemprodukter  175481-36-4 centralnervesystemet
Levetiracetam L-2-aminobutanamid HCl 7682-20-4 centralnervesystemet
Duloxetine (S)-(-)-N, N-Dimethyl-3-hydroxy-3- (2-thienyl) propanamin 132335-44-5 centralnervesystemet